About Y Shed top photo

Dros y blynyddoedd, mae’r Shed wedi bod yn storfa, yn garej a hyd yn oed yn gartref i drefnwyr angladdau. Mae ei hanes yn gyfoeth o amrywiaeth. Ond ers nifer o flynyddoedd bellach, mae wedi bod yn sefyll yn segur ac yn wag. Bellach, gyda chefnogaeth y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin, a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, mae dyfodol Y Shed yn edrych yn wahanol iawn.

Ni fydd yr adeilad bellach yn angof a bydd yn cael ei drawsnewid yn ganolbwynt bywiog ar gyfer y gymuned a thwristiaid gyda chaffi, siop ac arddangosfa hanes. Bydd yn hafan a fydd yn cynnig hoe i gerddwyr fwynhau paned, lle gall teuluoedd hurio beics a mynd ar antur, neu lle gall ffrindiau gwrdd dros ginio. Bydd yr arddangosfa hanes yn rhoi llwyfan i’r pentref a'i straeon i genedlaethau newydd, gan fwrw goleuni ar fywydau trigolion Meliden dros y blynyddoedd. Gan gynnig gofodau gweithio creadigol i fusnesau a chrefftwyr lleol, bydd Y Shed hefyd yn helpu darpar entrepreneuriaid ac artistiaid i ddatblygu eu busnesau o fannau unigryw gyda ffryntiau gwydr sy’n edrych dros olygfa ysbrydoledig yr arfordir.

 

Oriau Agor

Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.yb - 4.00.yh

Caffi @ Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.yb - 4.00.yh

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2022 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd