Y Shed photo

Darganfod Meliden

Cysylltiadau Cerdded

A hithau wedi'i hadeiladu i wasanaethu'r mwyngloddiau a'r chwareli yn y rhan ysblennydd hon o Ogledd Cymru, roedd ffordd Prestatyn-Dyserth ar un adeg yn rheilffordd a ddefnyddiwyd yn helaeth. Ar un adeg, roedd y darn 2 ½ milltir hwn rhwng y bryniau a'r môr yn cludo 16 o drenau teithwyr y dydd. Ar ôl mwy na 100 mlynedd o wasanaeth, aeth y trên olaf ar ei thaith ym 1973 ac ers hynny mae'r hen linell hon wedi troi yn hafan i gerddwyr a beicwyr. Mae mwy na 60,000 o bobl y flwyddyn yn cerdded, yn beicio ac yn rhedeg ar hyd y llwybr cefn gwlad hwn, llwybr sy’n cynnwys Graig Fawr, safle yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac sy’n cynnig golygfeydd rhagorol allan ar draws arfordir Gogledd Cymru. Mae modd ymuno â'r llwybr cerdded o sawl man, i lawr yn nhref farchnad bert Prestatyn neu ym mhentrefi Dyserth a Meliden, lle mae’r Shed wedi'i lleoli.

Gyda golygfeydd dros Fôr Iwerddon, mae digon o fannau ar hyd y lein i gymryd sedd, gorffwys coesau blinedig a mwynhau’r olygfa. Ar ddiwrnod clir, gellir gweld Ynys Manaw, Blackpool, a thref Llandudno yn y pellter ac rydych chi wastad mewn cwmni da gyda’r holl fywyd gwyllt sydd o’ch cwmpas.

Cliciwch yma i weld map o’r llwybr.

Oriau Agor

Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.yb - 4.00.yh

Caffi @ Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.yb - 4.00.yh

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2022 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd