Y Shed Stories top photo

Straeon Y Shed

 

MAE HEN sied rheilffordd segur, a gafodd ei thrawsnewid wedi gwaith adnewyddu gwerth £1.2 miliwn, wedi ei hagor yn swyddogol gan gynghorydd a fu’n chwarae ynddi pan oedd yn fachgen.

Dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol, Grŵp Cynefin a’r ‘Meliden Residents Action Group’, mae sied nwyddau segur ar y llwybr cerdded Prestatyn i Ddyserth wedi ei hail-ddatblygu’n ganolfan gymunedol.

Pan oedd ar ei hanterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar yr hen lein rheilffordd oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Ond nawr, wedi prosiect pedair blynedd, mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn lle ar gyfer busnesau, artistiaid a chrefftwyr. Mae yno hefyd gaffi, arddangosfa treftadaeth ac ystafell gyfarfod.

 

Darllen Rhagor

ADEILAD A ALWYD YN ‘DROEDNODYN HANESYDDOL’ YN DECHRAU PENNOD NEWYDD

Pan oedd ar ei anterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar lein rheilffordd Dyserth i Brestatyn, oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Caeodd y sied ar lwybr cerdded Dyserth i Brestatyn yn 1957, gan ail-agor am gyfnod byr iawn, yn fwyaf nodedig fel lleoliad busnes ymgymerwr angladdau a safle busnes tacsi.

Ond nawr, mae wedi ei hatgyfodi, gan roi’r adeilad rhestredig Gradd II yn ôl yng nghalon cymuned y pentref.

 

Darllen Rhagor

Prosiect Pentref yn dod â Hanes yn Fyw

Bydd cymuned bentref yn camu yn ôl mewn hanes mewn ymgais i ddiogelu ei hanes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin yn chwilio am bobl i ymuno â phrosiect ffilm newydd sbon a fydd yn dod â hanes pentref Meliden, Prestatyn, yn fyw.

Daw’r prosiect yn sgil gwaith gwerth £1.4 miliwn i ailwampio cyn adeilad rheilffordd y pentref, sef ‘Y Shed’.

 

Darllen rhagor

Datblygwyr Chwilfrydig yn Troi’n Dditectifs ar ôl Darganfod Darn o Hanes Fictoraidd o Fewn Hen Sied Reilffordd Segur

Cafodd adeiladwyr a oedd yn gweithio ar hen sied nwyddau Meliden ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth fwy nag yr oeddent wedi bargeinio amdano wrth ddechrau codi’r hen lawr. Yn cuddio o dan y llawr roedd hen boteli yfed gwydr a oedd wedi'u cadw'n berffaith.

A hwythau’n awyddus i wybod mwy am eu darganfyddiad, dangosodd y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin, sef y sefydliad sy'n gweithio gyda Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden i drawsnewid yr hen sied, y poteli i Glwb Hanes y Rhyl.

 

Darllen Rhagor

Cyfle Unigryw i Ddarpar Fusnesau a Busnesau Newydd Diolch i Fenter Gymunedol Newydd

Mae hen adeilad rheilffordd segur ar y llwybr cerdded ym Meliden, Prestatyn, yn destun gwaith ail-ddatblygu gwerth £1.2 miliwn, gan drawsnewid yr adeilad gwag yn ganolbwynt gyda siop, caffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster hurio beics ac unedau busnes.

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II – sef ‘Y Shed’ – yn cael ei ymestyn gyda phedwar cynhwysydd morgludo yn cael eu trawsnewid yn unedau busnes fforddiadwy.

Darllen Rhagor...

Darllen Rhagor

Galw am Sgiliau Ditectif er Mwyn Bwrw Goleuni ar Hanes Pentref

Mae hen adeilad rheilffordd segur ar y llwybr cerdded ym Meliden, Prestatyn, yn destun gwaith ail-ddatblygu gwerth £1.2 miliwn, gan drawsnewid yr adeilad gwag yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster hurio beics ac unedau dechrau busnes.

Mae disgwyl i’r adeilad rhestredig Gradd II – sef Y Shed – agor y flwyddyn nesaf ac mae arweinwyr y prosiect, y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, yn awyddus i sicrhau bod y prosiect yn adlewyrchu bywyd Meliden.

 

Darllen Rhagor

Gwaith yn dechrau ar brosiect £1.2 miliwn i ailwampio rheilffordd

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolbwynt cymunedol ac atyniad twristiaid newydd gwerth £1.2 miliwn mewn pentref yng Ngogledd Cymru.

Dros y 12 mis nesaf, bydd hen sied nwyddau ar yr hen reilffordd ym Meliden, ger Prestatyn, yn cael ei thrawsnewid ar gyfer yr 21ain ganrif.

Y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden sy’n arwain y gwaith i ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth.

 

Darllen Rhagor

Cymeradwyo Cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio sied

Mae cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio hen sied reilffordd wedi cael eu cymeradwyo.

Mae Sied Nwyddau Meliden, sy’n adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth, gam yn nes at gael ei thrawsnewid yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a gofod ar gyfer artistiaid.

 

Darllen Rhagor

Lansio Cais Codi Arian ar gyfer Prosiect Y Shed

Mae apêl codi arian wedi’i lansio er mwyn adnewyddu hen sied reilffordd druenus.

Mae cynlluniau ar y gweill i drawsnewid Sied Nwyddau Meliden, adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr rhwng Prestatyn a Dyserth, yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a lle i artistiaid.

 

Darllen Rhagor

Amseroedd Agor

Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.30yb - 4.30yh

Caffi @ Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.30yb - 4.30yh

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd