BowWows Dog Company

Cwmni Cŵn Bowwow

 

Sefydlwyd Cwmni Cŵn Bowwow yn 2014 gan Melanie Cawthray, gan ddechrau fel gwasanaeth cerdded cŵn unigryw ym Mhrestatyn a’r pentrefi cyfagos.

Caiff cŵn eu cerdded yn unigol neu mewn grwpiau, ar y tennyn neu oddi arno mewn ardaloedd sy’n addas i gŵn lle mae llawer o deithiau cerdded amrywiol a hardd. Caiff y cŵn eu cerdded ym mryniau Prestatyn, ar y traeth, drwy Barc godidog Morfa a hefyd ar hyd afon a gwarchodfa natur ysblennydd Rhuddlan.

Yn 2017, aeth Melanie ati i ailhyfforddi er mwyn ychwanegu ymbincio at ei rhestr o wasanaethau, ac mae bellach yn cynnig gwasanaeth ymbincio un i un. Mae’r pwyslais ar gynnig amgylchedd holistaidd, cadarnhaol a diogel er mwyn helpu’r cŵn i ymlacio a theimlo mor hyderus â phosibl. Mae cwmni Bowwow yn defnyddio cynhyrchion Hownd sy’n gynhyrchion naturiol, moesegol sy’n rhydd rhag unrhyw greulondeb. Mae’r holl gynhyrchion yn rhydd o unrhyw gemegion garw fel alcohol, parabeniaid, sebon a lliwiau (dyes). Maent wedi’u dylunio ar gyfer cŵn, hen ac ifanc.
Mae’r busnes wedi ehangu yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae Bowwow wedi dechrau cyflogi aelod rhan amser o staff ychwanegol. Ymunodd Carole â ni ym mis Mehefin 2017 ar ôl penderfynu newid ei gyrfa, ac mae’r cwmni yn mynd o nerth i nerth.

Mae Melanie a Carole hefyd yn cynnig gwasanaeth gwneud cacen neu gwci pen-blwydd ar gyfer cŵn gan ddefnyddio cynhyrchion organig sy’n addas i gŵn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bowwowsdogs.co.uk ac ar Facebook

Amseroedd agor:
Dydd Llun: 8am-8pm
Dydd Mawrth: Ar gau
Dydd Mercher: 8am-8pm
Dydd Iau: 8am-12pm / 6pm-8pm
Dydd Gwener: 8am-8pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: 9am-1pm

BowWows

Oriau Agor

Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.30yb - 4.30yh

Caffi @ Y Shed:
Dydd Llun - Ar Gau
Dydd Mawrth - Dydd Sul - 9.30yb - 4.30yh

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd