Stori Y Shed

Dros y blynyddoedd, defnyddiwyd Y Shed ar gyfer storio, fel garej weithredol, a hyd yn oed ei defnyddio gan ymgymerwyr. Mae ei hanes yn gyfoethog ac yn amrywiol. Ond am nifer o flynyddoedd bu'r adeilad rhestredig Gradd II yn ddiffaith ac yn wag. Nawr, wedi’i hyrwyddo gan y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin, a Meliden Residents ’Action Group, mae dyfodol Y Shed yn wahanol iawn.

Mae'r adeilad anghofiedig hwn wedi'i drawsnewid yn ganolbwynt cymunedol a thwristiaeth bywiog gyda chaffi, siopau, ac arddangosfeydd hanes, man lle gall cerddwyr stopio am luniaeth, gall teuluoedd fynd i archwilio, neu gall ffrindiau gwrdd am ginio. Mae'r arddangosfa hanes yn arddangos y pentref a'i straeon i genedlaethau newydd, gan daflu goleuni ar fywyd trigolion Gallt Melyd trwy'r blynyddoedd. Gan gynnig lleoedd gwaith creadigol ar gyfer busnesau a chrefftwyr lleol, mae Y Shed yn helpu entrepreneuriaid ac artistiaid newydd i ddatblygu eu busnesau o fannau unigryw â ffrynt gwydr yn edrych allan dros leoliad arfordirol sy’n ysbrydoli.

Oriau Agor

Y Shed:
Currently open seven days a week
9.00am - 4.00pm

Y Shed Office:
Monday and Sunday - Closed

Tu Mundo Yn Y Shed:
Currently open seven days a week
9.00am - 4.00pm

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Tu Mundo Yn Y Shed:
E-mail: manager@Tu-Mundo.co.uk

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Podiatry - Lorna Hicks
Ffon - 07720 986707
E-bost - podiatryatdyffryn@btinternet.com

The Trainer Container - Tom
Gwefan - http://www.thetrainercontainer.co.uk

Rough Edge Bakehouse - Matt
Ebost - hello@roughedgebakehouse.co.uk
Gwefan - http://www.roughedgebakehouse.co.uk
Instagram - @roughedgebakehouse

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2022 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd