MAE HEN sied rheilffordd segur, a gafodd ei thrawsnewid wedi gwaith adnewyddu gwerth £1.2 miliwn, wedi ei hagor yn swyddogol gan gynghorydd a fu’n chwarae ynddi pan oedd yn fachgen.

Dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol, Grŵp Cynefin a’r ‘Meliden Residents Action Group’, mae sied nwyddau segur ar y llwybr cerdded Prestatyn i Ddyserth wedi ei hail-ddatblygu’n ganolfan gymunedol.

Pan oedd ar ei hanterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar yr hen lein rheilffordd oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Ond nawr, wedi prosiect pedair blynedd, mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn lle ar gyfer busnesau, artistiaid a chrefftwyr. Mae yno hefyd gaffi, arddangosfa treftadaeth ac ystafell gyfarfod.

Agorwyd Y Shed yn swyddogol gan aelodau’r ‘Meliden Residents Action Group’ a’r Cynghorydd Sir Ddinbych Peter Evans, gan ddadorchuddio plac i gofnodi’r achlysur. Ymunodd Prif Weithredwraig Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams, a Mair Edwards, y Rheolydd Mentrau Cymunedol â’r Cynghorydd Evans, ynghyd â Robert Jones sy’n hanesydd lleol.

Dywedodd y Cyng. Evans wrth y grŵp: “Pan oeddwn i’n fachgen yn chwarae yn y sied nwyddau’r holl flynyddoedd yna yn ôl, wnes i ddim dychmygu y byddwn i’n sefyll yma eto un diwrnod, yn ail-agor yr adeilad yma yn swyddogol. Mae’r ‘Meliden Residents Action Group’ a Grŵp Cynefin wedi gweithio’n galed gyda’i gilydd i wireddu breuddwydion. Mae gan Allt Melyd a’r ardal ehangach, gyfleuster y gallant fod yn falch iawn ohono.”

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd