Lansio Cais Codi Arian ar gyfer Prosiect Y Shed

Mae apêl codi arian wedi’i lansio er mwyn adnewyddu hen sied reilffordd druenus.

Mae cynlluniau ar y gweill i drawsnewid Sied Nwyddau Meliden, adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr rhwng Prestatyn a Dyserth, yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a lle i artistiaid.

Grŵp Cynefin, Cyngor Sir Dinbych a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden sy’n arwain y prosiect, ac mae eisoes wedi ennill cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae cais cam 2 hefyd wedi’i gyflwyno i gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 Loteri Fawr er mwyn gallu adnewyddu'r adeilad, sef ‘Y Shed’.

Nawr mae pwyllgor codi arian a digwyddiadau Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden yn rhoi cyfle i bobl fod yn rhan o’r cynllun £1.2 miliwn a helpu i godi £10,000 dros y ddwy flynedd nesaf.

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd