Gwaith yn dechrau ar brosiect £1.2 miliwn i ailwampio rheilffordd

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolbwynt cymunedol ac atyniad twristiaid newydd gwerth £1.2 miliwn mewn pentref yng Ngogledd Cymru.

Dros y 12 mis nesaf, bydd hen sied nwyddau ar yr hen reilffordd ym Meliden, ger Prestatyn, yn cael ei thrawsnewid ar gyfer yr 21ain ganrif.
Y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden sy’n arwain y gwaith i ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth.

Bydd y sied yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned a thwristiaid a fydd yn cynnwys siop, caffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster llogi beiciau, rhandiroedd, twnnel amser a gweithdai artistiaid, gan roi bywyd o’r newydd i'r adeilad a chreu swyddi, cyfleoedd gwirfoddoli a lle ar gyfer darpar artistiaid i arddangos eu doniau.

Meddai Mair Edwards, Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Am 12 mlynedd, mae Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden wedi gweithio’n ddiflino i weld yr hen sied hon yn cael ei hadfer.

“Nid yn unig y bydd hwn yn ddatblygiad sy’n cefnogi’r pentref, ond bydd yn adnodd amhrisiadwy i’r 60,000 o bobl – cerddwyr, beicwyr, a theuluoedd – sy’n defnyddio’r llwybr cerdded bob blwyddyn, gan olygu bod yr adeilad yn gyfleuster i dwristiaid hefyd.

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd