Grŵp Cynefin, Ysgol Melyd a’r Shed: Prosiect Rhwng Cenedlaethau

Rhagor am Y Shed

Bydd Y Shed, prosiect dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, yn trawsnewid hen sied reilffordd segur ym Meliden, Prestatyn, yn drysor gwerthfawr i’r gymuned.

Fel rhan o’r prosiect, sydd wedi cael arian gan y Loteri, bydd yr adeilad gwag yn cael ei drawsnewid yn ganolbwynt i’r gymuned leol, gan gynnig cyfleoedd gwirfoddoli, mentergarwch, cyflogaeth a dysgu o fewn adeilad cyfoes a fydd hefyd yn cadw ei nodweddion gwreiddiol.

Bydd Y Shed yn cynnwys:

  • Caffi ar y llawr cyntaf gyda lle i 48 y tu mewn a 52 y tu allan
  • Cegin fasnachol – a ddefnyddir gan y caffi ond a fydd hefyd ar gael i drigolion lleol i ddatblygu a pharatoi eu cynnyrch eu hunain i’w werthu
  • Canolfan Dreftadaeth – dau dwnnel amser a dehongliad treftadaeth yn gefndir i’r caffi
  • Gweithdai/gofodau busnes ar gyfer crefftwyr lleol – wedi’u lleoli mewn cynwysyddion morgludo wedi’u dylunio’n unigol ar bwys yr adeilad ac wedi’u dylunio i alluogi ymwelwyr i wylio crefftwyr wrth eu gwaith
  • Cyfleuster hurio beics gyda’r posibilrwydd o chwaraeon awyr agored eraill – cerdded Nordig ac ati
  • Rhandiroedd cymunedol a pherllan ar dir sydd ar bwys yr adeilad sy’n perthyn i Gyngor Sir Ddinbych
  • Siop gymunedol yn gefndir i’r caffi – cyfle i grefftwyr a thrigolion brofi busnes

Mae’r Shed wedi’i gosod o fewn lleoliad prydferth ar ochr yr hen rheilffordd rhwng Prestatyn a Dyserth, sydd bellach yn llwybr i gerddwyr gyda 60,000 o ddefnyddwyr yn ei ddefnyddio bob blwyddyn. Mae’r prosiect partner traws-sector hwn yn cyflwyno ffordd gydlynol ac arloesol i ddarparu canolbwynt cymunedol economaidd cynaliadwy sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd a phrofiadau i drigolion Meliden a thu hwnt.

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd