Cymeradwyo Cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio sied

Mae cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio hen sied reilffordd wedi cael eu cymeradwyo.

Mae Sied Nwyddau Meliden, sy’n adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth, gam yn nes at gael ei thrawsnewid yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a gofod ar gyfer artistiaid.

Mae cynllunwyr Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo’r cynigion ac mae’r graffigwaith a ryddhawyd gan gwmni Creu Architecture yn Ninbych ac arweinwyr y prosiect, Grŵp Cynefin, yn dangos sut y gallai’r adeilad edrych ar ei newydd wedd.

Roedd Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden a Grŵp Cynefin wedi sicrhau cefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr i ddatblygu’r cynigion ar gyfer yr adeilad, neu ‘Y Shed’ i roi iddo ei enw newydd. Bydd cais cyllido pellach yn cael ei gyflwyno i gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 y Loteri Fawr ym mis Mai gan obeithio am benderfyniad erbyn mis Hydref eleni. Os bydd yn llwyddiannus, gallai'r gwaith ddechrau mor gynnar â haf 2017.

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd