ADEILAD A ALWYD YN ‘DROEDNODYN HANESYDDOL’ YN DECHRAU PENNOD NEWYDD

MAE HEN sied rheilffordd, oedd ar ei ffordd i gael ei thraddodi i hanes, wedi agor ei drysau wedi gwaith adnewyddu gwerth £1.2 miliwn.

Pan oedd ar ei anterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar lein rheilffordd Dyserth i Brestatyn, oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Caeodd y sied ar lwybr cerdded Dyserth i Brestatyn yn 1957, gan ail-agor am gyfnod byr iawn, yn fwyaf nodedig fel lleoliad busnes ymgymerwr angladdau a safle busnes tacsi.

Ond nawr, mae wedi ei hatgyfodi, gan roi’r adeilad rhestredig Gradd II yn ôl yng nghalon cymuned y pentref.

Arweinir rheolaeth yr adeilad gan y gymdeithas dai elusennol, Grŵp Cynefin a’r ‘Meliden Residents Action Group’, ac mae nawr yn cynnig cyfle i fusnesau, artistiaid a chrefftwyr newydd.

Dywedodd Mair Edwards, Rheolydd Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae’r ymateb i’r Shed wedi bod yn anhygoel. Mae’n well na’r hyn yr oeddem ni wedi gobeithio amdano. Y nod oedd canfod ffordd o sicrhau fod yr hen adeilad hwn yn gweithio i’r gymuned. Wedi bod yn segur am amser mor faith, mae’n dipyn o gamp i fod wedi llwyddo i drawsnewid y sied nwyddau mewn modd sy’n gyfoes, ond hefyd yn cydnabod hanes cyfoethog ac amrywiol Gallt Melyd.

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd