Y Shed Stories top photo

Straeon Y Shed

MAE SIED REILFFORDD y pentref yn ôl ar y trywydd iawn ar gyfer llwyddiant busnes

Roedd Y Shed yng Ngallt Melyd - canolbwynt cymunedol sy'n darparu lle i fusnesau, artistiaid a chrefftwyr - wedi bod ar agor ers ychydig fisoedd yn unig pan orfododd pandemig Coronafirws iddo gau dros dro.

Denodd yr hen adeilad rheilffordd a drawsnewidiwyd, sy'n gartref i fusnesau annibynnol, siop a chaffi, filoedd o ymwelwyr yn ystod ei ychydig fisoedd cyntaf.

Roedd y cau gorfodol yn ergyd i bawb yn Y Shed, prosiect a hyrwyddwyd gan y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a’r Meliden Residents Action Group.

 

Darllen Mwy

Mae prosiect CYMUNEDOL a gafodd ei daro gan bandemig Coronavirus wedi cael hwb gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Roedd prosiect Y Shed, yng Ngallt Melyd wedi bod ar agor am gwta naw mis pan gafodd y wlad ei heffeithio gan gyfyngiadau symud.

Mae'r adeilad rhestredig Gradd II , a oedd wedi cael trawsnewidiad gwerth £1.2 miliwn ar ôl sefyll yn wag ers blynyddoedd, yn gartref i gaffi a phedwar busnes cychwynnol. Cafodd pob un eu gorfodi i gau, gan effeithio ar y busnesau, y prosiect, a'r gymuned gyfagos.

Dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a’r Meliden Residents Action Group, roedd Y Shed wedi dod yn rhan werthfawr o fywyd y pentref.

 

Darllen Mwy

MAE HEN sied rheilffordd segur, a gafodd ei thrawsnewid wedi gwaith adnewyddu gwerth £1.2 miliwn, wedi ei hagor yn swyddogol gan gynghorydd a fu’n chwarae ynddi pan oedd yn fachgen.

Dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol, Grŵp Cynefin a’r ‘Meliden Residents Action Group’, mae sied nwyddau segur ar y llwybr cerdded Prestatyn i Ddyserth wedi ei hail-ddatblygu’n ganolfan gymunedol.

Pan oedd ar ei hanterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar yr hen lein rheilffordd oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Ond nawr, wedi prosiect pedair blynedd, mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn lle ar gyfer busnesau, artistiaid a chrefftwyr. Mae yno hefyd gaffi, arddangosfa treftadaeth ac ystafell gyfarfod.

 

Darllen Mwy

ADEILAD A ALWYD YN ‘DROEDNODYN HANESYDDOL’ YN DECHRAU PENNOD NEWYDD

Pan oedd ar ei anterth, roedd sied nwyddau Gallt Melyd yn fan aros allweddol ar lein rheilffordd Dyserth i Brestatyn, oedd yn gwasanaethu’r diwydiant mwyngloddio a thwristiaeth. Caeodd y sied ar lwybr cerdded Dyserth i Brestatyn yn 1957, gan ail-agor am gyfnod byr iawn, yn fwyaf nodedig fel lleoliad busnes ymgymerwr angladdau a safle busnes tacsi.

Ond nawr, mae wedi ei hatgyfodi, gan roi’r adeilad rhestredig Gradd II yn ôl yng nghalon cymuned y pentref.

 

Darllen Mwy

Prosiect Pentref yn dod â Hanes yn Fyw

Bydd cymuned bentref yn camu yn ôl mewn hanes mewn ymgais i ddiogelu ei hanes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’r gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin yn chwilio am bobl i ymuno â phrosiect ffilm newydd sbon a fydd yn dod â hanes pentref Meliden, Prestatyn, yn fyw.

Daw’r prosiect yn sgil gwaith gwerth £1.4 miliwn i ailwampio cyn adeilad rheilffordd y pentref, sef ‘Y Shed’.

 

Darllen Mwy

Grŵp Cynefin, Ysgol Melyd a’r Shed: Prosiect Rhwng Cenedlaethau

Bydd Y Shed, prosiect dan arweiniad y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, yn trawsnewid hen sied reilffordd segur ym Meliden, Prestatyn, yn drysor gwerthfawr i’r gymuned.

Fel rhan o’r prosiect, sydd wedi cael arian gan y Loteri, bydd yr adeilad gwag yn cael ei drawsnewid yn ganolbwynt i’r gymuned leol, gan gynnig cyfleoedd gwirfoddoli, mentergarwch, cyflogaeth a dysgu o fewn adeilad cyfoes a fydd hefyd yn cadw ei nodweddion gwreiddiol.

 

Darllen Mwy

Galw am Sgiliau Ditectif er Mwyn Bwrw Goleuni ar Hanes Pentref

Mae hen adeilad rheilffordd segur ar y llwybr cerdded ym Meliden, Prestatyn, yn destun gwaith ail-ddatblygu gwerth £1.2 miliwn, gan drawsnewid yr adeilad gwag yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster hurio beics ac unedau dechrau busnes.

Mae disgwyl i’r adeilad rhestredig Gradd II – sef Y Shed – agor y flwyddyn nesaf ac mae arweinwyr y prosiect, y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, yn awyddus i sicrhau bod y prosiect yn adlewyrchu bywyd Meliden.

 

Darllen Mwy

Cyfle Unigryw i Ddarpar Fusnesau a Busnesau Newydd Diolch i Fenter Gymunedol Newydd

Mae hen adeilad rheilffordd segur ar y llwybr cerdded ym Meliden, Prestatyn, yn destun gwaith ail-ddatblygu gwerth £1.2 miliwn, gan drawsnewid yr adeilad gwag yn ganolbwynt gyda siop, caffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster hurio beics ac unedau busnes.

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II – sef ‘Y Shed’ – yn cael ei ymestyn gyda phedwar cynhwysydd morgludo yn cael eu trawsnewid yn unedau busnes fforddiadwy.

 

Darllen Mwy

Galw am Sgiliau Ditectif er Mwyn Bwrw Goleuni ar Hanes Pentref

Mae hen adeilad rheilffordd segur ar y llwybr cerdded ym Meliden, Prestatyn, yn destun gwaith ail-ddatblygu gwerth £1.2 miliwn, gan drawsnewid yr adeilad gwag yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster hurio beics ac unedau dechrau busnes.

Mae disgwyl i’r adeilad rhestredig Gradd II – sef Y Shed – agor y flwyddyn nesaf ac mae arweinwyr y prosiect, y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden, yn awyddus i sicrhau bod y prosiect yn adlewyrchu bywyd Meliden.

 

Darllen Mwy

Gwaith yn dechrau ar brosiect £1.2 miliwn i ailwampio rheilffordd

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolbwynt cymunedol ac atyniad twristiaid newydd gwerth £1.2 miliwn mewn pentref yng Ngogledd Cymru.

Dros y 12 mis nesaf, bydd hen sied nwyddau ar yr hen reilffordd ym Meliden, ger Prestatyn, yn cael ei thrawsnewid ar gyfer yr 21ain ganrif.

Y gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin a Grŵp Gweithredu Trigolion Meliden sy’n arwain y gwaith i ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth.

 

Darllen Mwy

Cymeradwyo Cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio sied

Mae cynlluniau gwerth £1.2 miliwn i ailwampio hen sied reilffordd wedi cael eu cymeradwyo.

Mae Sied Nwyddau Meliden, sy’n adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr cerdded rhwng Prestatyn a Dyserth, gam yn nes at gael ei thrawsnewid yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a gofod ar gyfer artistiaid.

 

Darllen Mwy

Lansio Cais Codi Arian ar gyfer Prosiect Y Shed

Mae apêl codi arian wedi’i lansio er mwyn adnewyddu hen sied reilffordd druenus.

Mae cynlluniau ar y gweill i drawsnewid Sied Nwyddau Meliden, adeilad rhestredig Gradd II ar y llwybr rhwng Prestatyn a Dyserth, yn ganolbwynt cymunedol gyda chaffi, canolfan dreftadaeth, cyfleuster beicio, rhandiroedd a lle i artistiaid.

 

Darllen Mwy

Amseroedd Agor

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Cysylltu â Ni

Y Shed:
Ffôn: 01745 855859
E-bost: yshed@grwpcynefin.org
Cyfeiriad: Y Shed, Pen y Maes, Meliden, Prestatyn, Ll19 8PY
I gael cyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Caffi @ Y Shed:
E-bost: caffi@yshedmeliden.com

Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin
Ffôn: 0300 111 2122

Facebook

Cyllidwyr

Lottery logo

Gwynt y Mor logo

logo Grŵp Cynefin

Denbishire Council Logo

Denbighshire Housing logo

Albert Gubay Foundationlogo

The Linbury Trust logo

Garfield Weston Foundation logo

Prestatyn Town Council logo

Meliden Residents Action Group

© 2019 Hawlfraint Y Shed. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.

Dilyn Ni

Follow Y Shed on Twitter Like Y Shed on facebook

Rhannwch y Dudalen Hon


Polisïau

Polisi Cwcis | Polisi Preifatrwydd